תהודת זהות: תערוכת אומנות אזורית בחוצות – הדבר הכי מיוחד בחנוכה