פיצוץ עז החריד את רחוב הנשיא פינת רמב"ם"

"""


""