מגיעים לשכונות בחדרה: פגישות בנושא הנחות ארנונה 2018

הלשכה הנודדת לפניות הציבור של יו"ר תנועת ש"ס בחדרה והמשנה לראש העיר בועז ביטון חזרה לפעול בנושא הנחות בארנונה עם תחילת שנת 2018.""""

""

–""