זכרון יעקב: תוכנית אב לחינוך ודיונים לקראת תקציב 2018

בימים אלה מתחילים בזכרון יעקב את גיבוש תכנית אב חדשה לחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי במושבה לעשור הקרוב. בנוסף, נערכו מפגשים בין מנהלי המחלקות השונות במועצה עם מטה לשכת ראש המועצה  וגזברות המועצה לצורך הצגת תקציב מחלקתם לשנת 2018לאור השינויים הדמוגרפיים של המושבה זכרון יעקב בשנים האחרונות, החליטה המועצה המקומית להכין תוכנית אב חדשה שהשלב הראשון שלה הוא תוכנית הצופה פני עתיד בתחום הבינוי ופיזור האוכלוסייה במושבה. כיום, מיושמת במושבה תוכנית אב לחינוך, התקפה לשנת 2020.

משמעות התהליך הינו, בחינת הנתונים היישוביים למול התשתיות החינוכיות הקיימות לצורך הערכות מתאימה לקראת השנים הבאות.

משרד טובי כהן, המתמחה במתן כלים לקבלת החלטות פיתוח אסטרטגיות בתחומים מגוונים כגון חינוך, הכין למועצה המקומית תחזית בנוגע לכמות הילדים הצפויים ללמוד במערכת החינוך של המושבה עד שנת 2026 כולל. התחזית מתבססת על המידע הדמוגרפי הידוע כיום, מרשם התלמידים של המועצה ומידע הנדסי כגון תכנית המתאר.

על פי התחזית, לאורך העשור הקרוב, צפויה תוספת של 24% אחוזים במספר התלמידים במושבה.

כ – 220 תלמידים צפויים להתווסף לאזור הרישום של בית ספר “החורש”, באזור הרישום של בית ספר “החיטה” צפויה תוספת של 200 תלמידים, באזור הרישום של בית ספר ניל”י צפוי מספר התלמידים לגדול בכ – 250 תלמידים ומספר התלמידים במגזר הממלכתי דתי והמעורב צפוי לגדול בכ – 130 תלמידים.

בחינוך העל יסודי, המגזר הממלכתי צפוי לגדול בכ – 270 תלמידים ובחינוך החרדי צפוי גידול של 200 תלמידים.

השכונות החדשות בתכנון, זכרונה ופארק היין, צפויות להוסיף עוד כ – 720 תלמידים בגילאי בית הספר היסודי המהווים כ – 21 כיתות, בחישוב של 34 תלמידים לכיתה בביה”ס יסודי. ועוד כ – 360 תלמידים לחינוך העל יסודי המהווים כ – 9 – 10 כיתות.

ראש המועצה זיו דשא מסר כי: “ההשקעה בחינוך ילדינו הינה ההשקעה החשובה ביותר שרשות מקומית יכולה לעשות. תוכנית האב לחינוך תאפשר לנו לבנות את מערכת החינוך ולפעול יחד להערך לשינויים הצפויים במושבה ולא להיות מובלים על ידם. התוכנית לאחר שתגובש תהווה בסיס לגיבוש תוכנית בתחום הפדגוגי והחזון החינוכי שאלות רבות עולות בדיונים פנימיים עם צוותי החינוך ועם נציגי חינוך האם אנו מלמדים בשיטות לימוד עדכניות צופות פני עתיד, האם אנו מאפשרים לבוגרי המערכות החינוך למיצוי פוטנציאל אישי , אזורי רישום ועוד”.

דיונים לקראת תקציב 2018

במסגרת הכנת תוכנית עבודה לשנת 2018 והערכות לשנת התקציב הקרובה התקיימו ימי דיונים מרוכזים של כל מנהלי המחלקות בהן הוצגו תוכניות וצורכי תקציב  וכן דרכים ליישום תוכניות אלו תוך הכרות עם היעדים השונים ושיתופי פעולה נדרשים בין המחלקות.  ראש המועצה, זיו דשא הנחה את מנהלי המחלקות לשמור על מסגרת התקציב של שנת 2017, תוך שמת דגש על נושאים אשר עומדים בראש מעיניה של הרשות כגון: חינוך, תרבות פנאי, תיירות, ספורט, נוער, גמלאים, ואיכות סביבה.

במסגרת בניית התקציב מנהלי המחלקות הציגו גם את הפרויקטים הנדרשים למימון מחוץ לתקציב השוטף (ע”י תברי”ם ומקורות חוץ)  ופרויקטים אלו יקבלו תיעדוף לביצוע במהלך השנה הקרובה והשנים הבאות בהתאם לזמינות  גיוס המקורות הכספיים.

התקציב לשנת 2018 צפוי לעלות להצבעת מליאת המועצה בתחילת חודש ינואר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.