רכישת מקרקעין והחוק לצמצום השימוש במזומן || מאמר מקצועי מאת עו”ד מוחמד ג’בארין

מהו חוק המזומן ואיך הוא מתקשר לרכישת נכסי מקרקעין או זכויות במקרקעין? הנה הפרטים שאתם צריכים לדעת ושיסייעו לכם להתמודד מול החוק החדש
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

הצטרפו אלינו

ארכיון כתבות

רכישת מקרקעין והחוק לצמצום השימוש במזומן || מאמר מקצועי מאת עו”ד מוחמד ג’בארין

מהו חוק המזומן ואיך הוא מתקשר לרכישת נכסי מקרקעין או זכויות במקרקעין? הנה הפרטים שאתם צריכים לדעת ושיסייעו לכם להתמודד מול החוק החדש

מגדלור-פיד ♋

ב-01.01.2019 נכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן (להלן “חוק המזומן”), חוק המגביל בין היתר את האפשרות לעשות שימוש במזומנים. סעיף 30 לחוק המזומן מתייחס לאופן התשלום בגין רכישת מקרקעין (דירה או כל נדל”ן אחר) ומטיל על רוכש המקרקעין חובה לדווח ולפרט בהצהרה למיסוי מקרקעין על אמצעי התשלום בגין העסקה בצירוף אסמכתאות.
עד כה דיווח על מקור הכספים בעסקאות מקרקעין בוצע רק במסמך שנקרא “טופס הכרת הלקוח” שנדרש הלקוח למלא במשרד עורך הדין בעת חתימת הסכם למכירת/רכישת מקרקעין כחלק מדרישת המסמכים המתבקשים לפני ביצוע שירות עסקי כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון. כיום ולאור חוק המזומן נדרש הרוכש בנוסף למילוי טופס הכרת לקוח , לדווח על אמצעי התשלום בגין הרכישה.
להלן נוסח סעיף 30 לחוק המזומן:
(א)  רוכש זכויות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה כאמור את אחד מאלה:
(1) פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות, והכול כפי שיורה המנהל;
(2) הצהרה כי במועד מתן ההצרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו.
(ב) לא ייתן המנהל אישור לפי סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין, אם לא התקיימו התנאים האמורים בסעיף קטן (א).
(ג)   רוכש זכות במקרקעין שהצהיר כי פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו, כאמור בסעיף קטן (א)(2), ידווח למנהל את פרטי אמצעי התשלום כאמור בסעיף קטן(א)(1), בתוך שישה חודשים מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.
יודגש כי חל איסור על תשלום כסף מזומן מעל למותר בחוק בגין רכישת מקרקעין. בעסקה שאחד הצדדים לה הינו עוסק הסכום המקסימלי לתשלום במזומן הינו 10% משווי העסקה או 11,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים. בעסקה בין פרטיים התשלום המקסימלי הינו 10% משווי העסקה או 50,000 ₪ לפי הנמוך יותר. לדוגמה בעסקת רכישת דירה שהשווי שלה הינו 400,000 ₪ בין אנשים פרטיים התשלום המקסימלי במזומן לא יעלה על 40,000 שקלים.
אציין כי מי שלא ידווח כיצד הוא שילם או מתכוון לשלם בגין העסקה ולא יציין כי הוא מתחייב להעביר את הדיווח עד שישה חודשים מיום שהמקרקעין נמסרו לידו , לא יקבל אישור לרישום העסקה בפנקס רישום המקרקעין ואף יהיה חשוף להטלת עיצומים כספיים (קנסות) כבדים בהתאם להוראות החוק.

עו״ד ג’בארין – משרד עורכי דין ונוטריון, שד’ דוד המלך 520, אור עקיבא. טלפון לתיאום: 054-6171780, 04-6263460 פקס: 04-6100248 או באתר.  


// מדור משפטי בשיתוף עם עו”ד מחמוד ג’אברין (מדור חסות)
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

מגדלור-פיד ♋

דילוג לתוכן