הסכם שיתוף במקרקעין // מאמר מקצועי מבית עו"ד מוחמד ג'באריןכידוע שותפות במקרקעין היא דבר נפוץ . עניין השותפות במקרקעין מעוגן בחוק המקרקעין תשכ”ט 1969 (להלן: “החוק”). סע’ סעיף 27 לחוק והנושא כותרת  “בעלות משותפת במקרקעין” אומר : מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם.

המשמעות היא שרישום משותף של מקרקעין על כמה שותפים איננו מגדיר את מיקום החלקים של כל אחד מהשותפים והוא מגדיר מה גודל חלקו של כל שותף במקרקעין בלבד.

סעיף 29 לחוק המקרקעין מאפשר לרשום בלשכת רישום המקרקעין הסכם שיתוף שנחתם בין השותפים לגבי המקרקעין ואשר בין היתר מגדיר את היחסים בין השותפים ואת אופן ניהול המקרקעין וזכויותיהם וחובותיהם של השותפים.

במילים אחרות הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם אשר נחתם בין השותפים שיש להם בעלות משותפת על אותה חלקת קרקע. הסכם שיתוף במקרקעין נדרש במגוון רחב של מקרים בהם יש לנו צורך להתחלק על שטח אחד עם מספר אנשים. כמה מקרים אפשריים לדוגמה:

כאשר כמה שותפים רוכשים יחד חלקת קרקע אחת וכל אחד מהם מעוניין לקבוע איזה חלק ספציפי במקרקעין ישמש אותו.

עורך דין מוחמד ג’בארין || צילום: עצמי

או כאשר אחד מהשותפים מבקש ליטול הלוואה או משכנתא על הקרקע מהבנק שכן ברוב המקרים הבנק יתעקש כי ייחתם בין השותפים הסכם שיתוף וירשם בטאבו כתנאי למתן המשכנתא.

כאשר אדם נפטר ויורשיו זכאים לחלוקה שווה בקרקע או בדירה שהייתה רשומה על שמו.

להסכם שיתוף יתרונות רבים  כך שהוא למשל  מעגן את זכויותיו של הפרט בקבוצה ובמקרה של מימוש עתידי יודע כל שותף מהו חלקו בכנס וכן מסייע למנוע התנגדויות בתוך הקבוצה אשר יכולות לגרום לעיכוב מיזמים או להקשות על פירוק השיתוף. בנוסף מאפשר הסכם השיתוף לכל אחד מהשותפים ליהנות מחלקו כך למשל כשקיימים שותפים לחלקה שכל אחד מהם מעוניין לבנות עליה בית משלו. הדבר יאפשר להם לקבוע היכן יימצא חלקו של כל אחד, זכויות הבניה המגיעות לו, זיקת הנאה במקרקעין לטובת השותפים ו/או מהם, אופן ניהול הרכוש המשותף ככל שיימצא כזה וכו’.

כוחו של הסכם השיתוף יפה לא רק כלפי השותפים אשר היו צדדים להסכם, אלא גם כלפי כל אדם אחר שיש לו זיקה בצורה כזאת או אחרת למקרקעין.

 חוק המקרקעין מאפשר לשותפים לרשום את הסכם השיתוף ביניהם בטאבו אך לא מחייב אותם לעשות זאת. רישום הסכם השיתוף באופן זה קובע כי ההסכם יחול כלפי כולי עלמא. ההסדר החוזי בין השותפים מקבל מעין תוקף קנייני. בקשה לרישום הסכם שיתוף צריכה להיות מוגשת ללשכת רישום המקרקעין. לבקשה יש לצרף בקשה לרישום חתומה על ידי כל השותפים ועותק אחד מהסכם השיתוף כשהוא חתום על ידי כל השותפים, אישורי מסים ואישור על תשלום אגרת רישום.


עו״ד ג’בארין – משרד עורכי דין ונוטריון, שד’ דוד המלך 520, אור עקיבא. טלפון לתיאום: 054-6171780, 04-6263460 פקס: 04-6100248 או באתר.  


// מדור משפטי בשיתוף עם עו”ד מחמוד ג’אברין (מדור חסות)