ייפוי כח בלתי חוזר // מאמר מקצועי מבית עו"ד מוחמד ג'באריןלאור חשיבותו של יפוי כח בלתי חוזר בתחום המקרקעין ברצוני להאיר את עיני הגולשים לגבי מהותו ומשמעותו של מסמך משפטי זה.

עורך דין מוחמד ג'בארין || צילום: עצמי

ייפוי כוח  הנו הרשאה למיופה כוח המכונה בלשון החוק "שלוח" לעשות בשמו של מיפה כוח (השולח) פעולה משפטית כלפי צד שלישי. המסגרת המשפטית לייפוי הכוח הוסדרה בחוק השליחות, התשכ"ה-1965 . ועל-פי דיני השליחות "שלוחו של אדם כמותו" וכל פעולה של השלוח, לרבות ידיעתו, מחייבת ומזכה את השולח.

יפוי הכח מהווה חוזה בין מיפה הכח למיופה הכח ולפיו על מיופה הכח לפעול בהתאם לרצונו והוראותיו של מיפה הכח. מיופה הכח מחויב בנאמנות כלפי מיפה הכח ובכל מקרה של חריגה מהוראות מיפה הכח או עשיית פעולה בניגוד לכך עלולה להיחשב להפרת חוזה על כל המשתמע מכך.

יפוי כח יכול להתבטל אם מיפה כח הורה על כך או במותו של מיפה הכח או באובדן כשרותו המשפטית . תוקפו של יפוי כח הינו ל 10 שנים אלא אם כן הוגבל לתקופה אחרת כעולה מסע' 14(א) לחוק השליחות שקובע לאמור: "השליחות מסתיימת בביטולה על ידי השולח או השליח, וכן במותו של אחד מהם, בגריעת כשרותו או בפשיטת רגלו, או – אם היה תאגיד – בפירור".

לעומת יפוי כח סטנדטי קיים ייפוי כוח בלתי חוזר שניתן לטובת צד שלישי ביחס לנכס מסוים ונועד להבטחת זכויותיו של אותו צד שלישי מסוים שבדרך כלל נתן תמורה בעד הנכס נשוא יפוי הכח.

היות ייפוי הכוח בלתי חוזר תלוי בתוכן ייפוי הכוח ולא רק בכותרתו. כאשר ייפוי הכוח הינו ספציפי ומתייחס לצד שלישי מסוים ומוגדר ולנכס ספציפי אז הוא יחשב בייפוי כוח בלתי חוזר.

זיהויו של המסמך כיפוי כח בלתי חוזר נעשה לא רק בהגדרה או בכותרת של המסמך אלא בבחינת כוונת הצדדים ליצוא יפוי כח בלתי חוזר , בדיקת "עסקת היסוד" שלצורך הבטחתה וקיומה ניתן יפוי כח בלתי חוזר וכן בדיקת האירועים שקדמו לחתימה על יפוי כה זה ואלו שאירעו לאחר חתימתו.

יפוי כח בלתי חוזר כשמו הוא, אינו ניתן לביטול מאחר והוא ניתן להבטחת זכויותיו של צד שלישי, שבדרך כלל אף נתן כבר תמורה עבור זכות זו.  לעומת זאת קיימים מקרים נדירים וחריגים בהם  ניתן לבטל יפוי כח בלתי חוזר וניתן לעשות זאת באמצעות החלטה שיפוטית של בית המשפט או באמצעות הסכמה בין מיפה הכח לצד השלישי שלטובתו ניתן יפוי הכח.

יודגש כי להבדיל מיפוי כח סטנדרטי, יפוי כח בלתי חוזר שניתן בגין נכס מסוים ולטובת צד שלישי מסוים, יעמוד בתוקפו גם לאחר מותו או איבוד כשרותו המשפטית של מיפה הכח.

מחובתו של עו"ד שמבצע עסקה במקרקעין עבור הלקוח שלו לדאוג שהמוכר יחתום על יפוי כח בלתי חוזר שיאפר העברת הזכויות  מהמוכר לקונה בגמר העסקה ולאחר תשלום מלוא התמורה. הפסיקה מספרת על מקרים בהם התרשלו עורכי דין בעסקאות רכישת מקרקעין ולא דאגו להחתמת המוכר על יפוי כח בלתי חוזר דבר שהקשה על רישום הזכויות בנכס הנרכש על שמו של הקונה בשל סירובו של המוכר לחתום על מסמכים להשלמת העסקה.

על רוכש מקרקעין לוודא תמיד בעת חתימת הסכם הרכישה שעורך הדין שלו דאג לכך שהמוכר יחתום על יפוי כח בלתי חוזר שמבטיח את זכויותיו בנכס ורישומו על שמו לאחר סיום העסקה.


עו״ד ג'בארין – משרד עורכי דין ונוטריון, שד' דוד המלך 520, אור עקיבא. טלפון לתיאום: 054-6171780, 04-6263460 פקס: 04-6100248 או באתר.  


// מדור משפטי בשיתוף עם עו"ד מחמוד ג'אברין (מדור חסות)

צו 8 בחינוך: מה עושים בימים אלה תלמידי ומורי אמית האופק באור עקיבא?

ממסמך עם תמצית מידע מודיעיני חסוי שהעבירה הפרקליטות בימים האחרונים לסנגורים בתיק צביקה גנדלמן, ראש העיר המושעה של חדרה, נודע כי המשטרה הדביקה ברוגלה את הנייד של בת זוגו מורן שגב, "ושאבה ממנו מידע שחרג מהצו השיפוטי". כך מפרסם העיתון "כלכליסט". 

קרא עוד »

כל הזכויות שמורות למגדלור ניוז 2023

דילוג לתוכן