צילום: ענבל בן יעקב

המשרד להגנת הסביבה אימת את כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו בנישוב השני באסדת לוויתן – מה הנתונים?

המשרד להגנת הסביבה השלים את אימות כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו במהלך הנישוב השני באסדת לוויתן: כ-3.5 ק"ג בנזן, כ-200 טון מתאן וכ-4 טון תרכובות אורגניות נדיפות

הצטרפו אלינו

ארכיון כתבות

המשרד להגנת הסביבה אימת את כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו בנישוב השני באסדת לוויתן – מה הנתונים?

המשרד להגנת הסביבה השלים את אימות כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו במהלך הנישוב השני באסדת לוויתן: כ-3.5 ק"ג בנזן, כ-200 טון מתאן וכ-4 טון תרכובות אורגניות נדיפות

מגדלור-פיד ♋

10.1, 12:30 || המשרד להגנת הסביבה השלים את אימות כמויות הבנזן והפחממנים שנפלטו במהלך הנישוב השני באסדת לוויתן: כ-3.5 ק”ג בנזן, כ-200 טון מתאן וכ-4 טון תרכובות אורגניות נדיפות. הפליטה הכוללת בשני הנישובים שבוצעו נמוכה באופן משמעותי מהתחזיות המוקדמות, שייצגו את תרחיש הפליטה המרבי.

פליטת החומרים האורגניים הנדיפים התרחשה ביום ב’ בשני פרקי זמן במהלך הנישוב: בין השעות 6:46 ל-7:06 – הוצאת גז שנותר מהנישוב הראשון; וכן בין 15:44 ל-16:53, עד לסיום פעולת הנישוב.

הכמויות בנישוב הראשון שהתרחש בשבוע שעבר היו: פחות מ-4 ק”ג של בנזן, כ-220 טון מתאן וכ-4 טון תרכובות אורגניות נדיפות – כמויות נמוכות משמעותית מהתרחיש המרבי. הסיבות לפליטות הנמוכות יותר הן שמשך הנישוב היה קצר מהצפוי וריכוז הבנזן בגז היה נמוך יותר.

צילום: ענבל בן יעקב

במהלך הנישוב נלקחו דגימות באמצעים שונים, על-פי תוכנית שאושרה מראש ונבדקה באסדה על-ידי נציגי ומפקחי המשרד. בנוסף, מיד בתום הנישוב דגימות נוספות הועברו למעבדה מוסמכת לצורך אימות. כלל התוצאות נבדקו על-ידי המשרד. כפי שצפה המשרד להגנת הסביבה מראש, ריכוזי הבנזן שנמדדו לאורך כל שעות היום בתחנות הניטור מול האסדה בשני הנישובים, היו דומים לאלה שנמדדו בשבועות האחרונים ולא נצפתה שום עלייה בעקבות פעולת הנישוב מעבר לריכוזי הבנזן השגרתיים בחוף.

בימים הקרובים, עם סיום תקופת ההרצה וסיום שני הנישובים, יתחילו בהדרגה לפעול אמצעי טיפול בפליטות באסדה, כך שיהיה צמצום של 98% בפליטות – כפי שנקבע בהיתר הפליטה לאוויר.


6.1, 20:00 || הערב הסתיים שלב הנישוב השני שבוצע היום באסדת לוויתן, במסגרת תקופת ההרצה של האסדה, שבמהלכו נושבו גזים מצנרת האסדה החל משעות הבוקר ועד השעה 17:00. במשרד הודיעו כי “כפי שקרה בנישוב הראשון שבוצע בשבוע שעבר, כך גם היום – ההשפעה על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה הייתה מזערית, כמו שצפה המשרד להגנת הסביבה לאורך כל הדרך.

“החל משעה 15:45 ועד השעה 17:00 לערך התבצע החלק המשמעותי של הנישוב, במהלכו נפלטו פחממנים, כולל בנזן – המרכיב שהמשרד להגנת הסביבה עקב אחריו באופן הדוק. היקף הפליטה מהאסדה בפועל, כפי שעולה מנתוני מפקחי המשרד, היה נמוך משמעותית מהכמויות שהוערכו טרם ביצוע הנישוב. המשרד יפרסם, לאחר עיבודם, את הנתונים המדויקים של הפליטה מהאסדה. עם סיום שני הנישובים, בהתאם לתוכנית ההרצה, בימים הקרובים יופעלו באסדה כל מערכות הפחתת הפליטות בשגרה.

האסדה, כפי שתועדה לאחרונה על ידי תושבת אור עקיבא

“גם בנישוב השני, צוותי המשרד להגנת הסביבה היו פרוסים במהלך היום במרכז הבקרה של איגוד ערים שרון-כרמל, בתחנות הניטור, בערים וביישובים, וכן על האסדה. בשעות הבוקר נשבה רוח דרום מזרחית לאורך החוף, אשר הסיעה את המזהמים מהאסדה לכיוון צפון-מערב, מעל הים. כיוון הרוח כעת הוא דרום דרום-מערבי – כך שהרוח לא הגיעה לכיוון יישובי החוף. על פי תחזית מזג האוויר, צפויה הרוח בשעות הערב והלילה להיות דרומית עד דרומית-מזרחית.

“ריכוזי הבנזן הגבוהים ביותר אשר נמדדו היום עד לשעה זו בתחנות הניטור השונות נעים בין 0.32-0.96 מק”ג/מ”ק (ממוצע שעתי), בטווח הערכים אשר נמדד במהלך התקופה שבין 1 נובמבר ל-22 דצמבר, שהיא תקופת הייחוס להרצה (תקופה עם תנאים מטאורולוגיים דומים). הממוצע התקופתי של ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור בתקופה זו נע בין 0.29 ל-0.80 מק”ג/מ”ק, שהם 7.4% עד 20.5% מערך הסביבה והיעד היממתי. ערכי הבנזן היממתיים המרביים בתקופה זו נעו בין 0.64 ל-1.75 מק”ג/מ”ק שהם 16.4% עד 45% מערך הסביבה והיעד היממתי. בנישוב הראשון שהתקיים ביום ג’ שעבר, נרשמו ריכוזים שעתיים מרביים בין 0.41 ל-1.40 מק”ג/מ”ק”.


6.1, 8:56 || הבוקר (ב’), סמוך לשעה 7:00, החל תהליך הנישוב והוצאת הגזים מאסדת לוויתן, ובשלב זה תערובת הגזים הנפלטת כוללת חנקן. מאוחר יותר – לפי נתוני צוות המשרד שעל האסדה, החל מהשעה 13:00 בקירוב, יתחילו להיפלט גם פחמימנים, ובכללם בנזן.

במהלך כל שעות היום ניתן לעקוב אחר נתוני הניטור בתחנות המוצבות לאורך רצועת החוף מול אסדת לוויתן.

נתוני בנזן שעתיים בתחנות הניטור שמול אסדת לווייתן עד השעה 8:00. באדיבות המשרד להגנת הסביבה

בשעות הבוקר נושבת רוח דרום מזרחית לאורך החוף, אשר מסיעה את המזהמים מהאסדה לכיוון צפון-מערב, מעל הים. בהתאם לכך ריכוזי הבנזן אשר נמדדו בתחנות הניטור בשעה 08:00 היו נמוכים ונעו בין 0.19  ל-0.96 מק”ג/מ”ק. בשעות אלו לא נשבה רוח מהאסדה אל החוף, ולפיכך ריכוזים אלו אינם קשורים לתהליך הנישוב באסדה.

הריכוזים הם בטווח הערכים אשר נמדד במהלך התקופה שבין 1 נובמבר ל-22 דצמבר, שהיא תקופת הייחוס להרצה (תקופה עם תנאים מטאורולוגים דומים). הממוצע התקופתי של ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור בתקופה זו נע בין 0.29 ל-0.80 מק”ג/מ”ק, שהם 7.4% עד 20.5% מערך הסביבה והיעד היממתי. ערכי הבנזן היממתיים המרביים בתקופה זו נעו בין 0.64 ל-1.75 מק”ג/מ”ק שהם 16.4% עד 45% מערך הסביבה והיעד היממתי.

בנישוב הראשון שהתקיים ביום ג’ שעבר, נרשמו ריכוזים שעתיים מרביים בין 0.41-1.40 מק”ג/מ”ק.

המשרד ימשיך לפרסם לאורך שעות היום את ריכוזי הבנזן הנמדדים בתחנות הניטור המוצבות לאורך רצועת החוף אשר מול האסדה. יצוין, כי בשל תקלות אזוריות באספקת החשמל, מכשירי ניטור הבנזן בשתי תחנות (ניידת 7 זיכרון יעקב ומעיין צבי איגוד) לא ניטרו בשעות הלילה. ניידת 7 זיכרון יעקב חזרה לפעילות בשעה שבע בבוקר, נתוניה משודרים באתר האינטרנט ובאפליקציה. התקלה בתחנה שבמעיין צבי טופלה. נתוניה זמינים באתר ובקרוב יעלו גם לאפליקציה.

כפי שהוכח בנישוב הראשון שבוצע בשבוע שעבר, אין כל הנחיות מיוחדות לציבור לאורך כל שעות היום, וההשפעה על איכות האוויר באזור החוף מול האסדה תהיה מזערית. אין כל מקום או הנחיות לפינוי תושבים ולפי חוות הדעת של כל המומחים לא צפוי כל סיכון לציבור בעת הנישוב.


5.1, 21:33 || אחרי הנישוב הראשון והסערה לו גרם – מועד הנישוב השני של אסדת לוויתן יתקיים ביום שני ה-6.1.2020.  כמו בנישוב שהתקיים שבוע שעבר, התהליך צפוי להתחיל בשעה 07:00 ולהסתיים בסביבות השעה 16:00 מיד בסיום הנישוב יצאו הגורמים השונים כמו איגוד ערים, המשרד להגנת הסביבה ומועצה איזורית חוף הכרמל בעדכון בנושא.

גם יעניין אותך:
|עוטף לוויתן – המחאה| הנישוב השני בדרך: נקבע תאריך נוסף לפתיחת בארות נוספות להזרמת גז מלוויתן
ראשי רשויות באזור חדרה לנובל אנרג’י: דורשים שקיפות על מערך ניטור האוויר באסדה

במועצה ציינו כי על פי הודעות משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה– לא נשקפת סכנה לציבור בעת ביצוע הנישוב. איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל והמשרד להגנת הסביבה יבצעו ניטור רציף מתחנות הפזורות במרחב: מעין צבי, נחשולים, קיסריה, זכרון יעקב וחוף נוה ים. בהקשר זה נציין כי תחנת ניטור נחשולים שבה לפעילות סדירה.

ניתן לצפות בתחנות ניטור האוויר של איגוד ערים שרון כרמל והמשרד להגנת הסביבה בקישור המצורף. מומלץ להוריד את  אפליקציית “אוויר בסביבה” של המשרד להגנת הסביבה, שם ניתן להתעדכן בזמן אמת בתוצאות ניטור האוויר. ביום הנישוב, החל מהשעה 07:00 בבוקר יוקם חדר בקרה באיגוד ערים, אשר ינוהל על ידי יו”ר האיגוד, מנכ”ל האיגוד, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל- אסיף איזק וראשי ראשויות מהמרחב והצוות המקצועי. בחדר הבקרה יהיו גם צוותים מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד האנרגיה.

בכל דבר ועניין מוקד המועצה זמין עבורכם בטל’: 04-8136500

מגדלור-פיד ♋

עוד ניוז >>

עוד ניוז >>

שתפו את הכתבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב email
שיתוף ב print

עוד באתר >>

אולי יעניין אותך