Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

חוסם פרסומות בנייד שלך מופעל!

גולשים יקרים, התוכן באתר הינו חינמי ומתאפשר בזכות המפרסמים שלנו. אנא כבו את חוסם הפרסומות על מנת להמשיך לקרוא. לא יודעים איך? צרו עימנו קשר בוואטסאפ: wa.me/972586672383

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

מגדלור ניוז

האם פרדס חנה-כרכור וזכרון יעקב בדרך להיות עיריות?

משרד הפנים פרסם היום את תזכיר חוק הרשויות המקומיות (הפיכת המועצות המקומיות לעיריות), התשפ”ד-2024. התזכיר מאפשר לבטל את פקודת המועצות המקומיות ולהשאיר שני סוגים מרכזיים של רשויות מקומיות: עיריות ומועצות אזוריות. עוד קובע התזכיר שהחוק הקיים על עירייה יחול גם על מועצה מקומית.

כיום חלק מהרשויות המקומיות העירוניות מוגדרות כעיריות וחלקן מוגדרות כמועצות מקומיות, ועל כל סוג חל חוק אחר – ללא כל הצדקה אמתית להבדל בין הסוגים. מצב דברים כאמור המביא לקיומם של הסדרים שונים על גופים מוניציפאליים דומים, מייצר חוסר ודאות ואי-בהירות בכל הנוגע לתחולת הדין החל במקרה מסוים, ואף לסרבול וחוסר יעילות בהיבטים של אסדרת פעילות הרשות המקומית.

בהצעת החוק מוצע לקבוע, כי המועצות המקומיות בישראל (שאינן מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות) תהיינה לעיריות. העירייה שתוקם תחליף את המועצה המקומית שקדמה לה לכל עניין.

בשל קיומם של הבדלים מסוימים בדין החל וכהוראת מעבר, מוצע לקבוע שהחוק ייכנס לתוקפו רק 90 יום אחרי פרסומו; וכי במהלך תקופה של שנה מיום תחילתו – יוכל לקבוע שר הפנים כי הוראות מסוימות שחלו על המועצות המקומיות קודם לכן, ימשיכו לחול על העיריות החדשות שמוקמות לפי חוק זה (כולן או חלקן). הסדר זה יאפשר מעבר הדרגתי של המועצות המקומיות להסדר החוקי החדש ככל שיהיה צורך בכך.

בד בבד, מוצע לתקן את פקודת המועצות המקומיות, ולבטל את האפשרות להקים מועצות מקומיות חדשות שכוללות יישוב אחד בלבד; עם זאת, לא מוצע לבטל את הפקודה כדי ליתן מענה ולאפשר את הקמתן ופעולתן של מועצות אזוריות או מועצות תעשייתיות לפי הפקודה.

בנוסף ולצרכי ביצוע התאמה להפיכתן של המועצות המקומית לעיריות, מוצע לערוך כמה תיקונים עקיפים בחוקים שנתנו נציגות שונה לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות בגופים שונים – כך שתאוחד ההתייחסות לעיריות ולמועצות המקומיות.
כיום קיימות 122 מועצות מקומיות שבעקבות החוק יהפכו לעיריות ומספר העיריות יגיע ל- 203 עיריות.

מודעה

מהמועצה המקומית פרדס חנה-כרכור נמסר בתגובה: “ראשית חשוב להבהיר כי המועצה תפעל על שמירת צביון המושבה. אנו סבורים כי נכון היה לבחון במשותף עם הרשויות הרלוונטיות ובצורה מושכלת את המהלך טרם פרסמו. נלמד את הדברים ונפעל מול משרד הפנים בנושא”.

להודעה של משרד הפנים: שר הפנים ארבל, אישר היום (ב׳) לפרסם תזכיר חוק שמבטל את המועצות המקומיות ומקים במקומן עיריות משרד הפנים (www.gov.il)

מה אתם חושבים?

עקוב
Notify of
guest
1 .
Inline Feedbacks
View all comments
אודי.ד
אודי.ד
24/06/2024 22:21

כזאת כתבה ארוכה ולא חשבתם שמעניין להסביר מה ההבדל המעשי של הגדרה כמועצה או עיריה.

דילוג לתוכן