לא רק בקטן: חוק הפקדון על בקבוקים גדולים מגיע ב-1 בדצמבר 2021 – כל מה שאתם צריכים לדעת

לקראת החלת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים ב-1 בדצמבר 2021: המשרד להגנת הסביבה מפרסם את ההסכמות שגובשו בשיתוף הרשויות המקומיות ותאגיד תמיר בנוגע להפרדה במקור של פסולת אריזות פלסטיק שאינן חייבות בפיקדון

לא רק בקטן: חוק הפקדון על בקבוקים גדולים מגיע ב-1 בדצמבר 2021 – כל מה שאתם צריכים לדעת

לקראת החלת חוק הפיקדון על מכלי משקה גדולים ב-1 בדצמבר 2021: המשרד להגנת הסביבה מפרסם את ההסכמות שגובשו בשיתוף הרשויות המקומיות ותאגיד תמיר בנוגע להפרדה במקור של פסולת אריזות פלסטיק שאינן חייבות בפיקדון

מגדלור-פיד ♋

ב-1 בדצמבר 2021 מנגנון הפיקדון יורחב כך שיחול על כלל מכלי המשקה בנפח של עד 5 ליטרים, למעט החריגים המצוינים בחוק. המשרד להגנת הסביבה גיבש יחד עם נציגי מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי ופורום ה-15, וכן הגוף המוכר תמיר – תאגיד מיחזור יצרנים בישראל – הסכמות בנוגע להפרדה במקור של פסולת אריזות מפלסטיק שאינן תחת פיקדון, והושלכו עד כה במחזוריות שייעלמו מהמרחב הציבורי בחודשים הקרובים.

המטרה המשותפת היא היערכות מיטבית של הגורמים שהחוק חל עליהם, ומניעת מצב שבו פסולת אריזות פלסטיק או מכלי משקה לא יגיעו למיחזור ויושלכו לפחים הירוקים ויגיעו להטמנה, ובכך יהוו נטל כלכלי על הרשויות.

נכון להיום, מפוזרות בשטחי הרשויות מיחזוריות, המשמשות לאיסוף בקבוקי המשקה. לקראת החלת חוק, מפונות המיחזוריות בהדרגה, בתיאום בין הרשויות המקומיות לבעלי המיחזוריות. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשויות כי בתקופת הביניים יש להמשיך לאסוף את מכלי המשקה למיחזוריות.

מרגע תחולת החוק, אריזות פלסטיק שהושלכו בעבר למיחזוריות, כמו אריזות אקונומיקה, שמפו ומרככי כביסה – יושלכו לפחים הכתומים כפסולת אריזות. יחד עם זאת, כל עוד מוצבות מיחזוריות בשטח הרשות, ניתן עדיין להשליך אליהן אריזות פלסטיק אלה.

באשר למכלי משקה המסומנים בפיקדון, מומלץ לציבור להחזירם לבתי העסק ולקבל בעבורם את דמי הפיקדון. מכלי משקה ריקים שאינם מסומנים, יש להשליך למיחזוריות או לפחים הכתומים. בשום אופן אין להשליך מכלי משקה ריקים לפחים הירוקים.


א.          פריסת פחים כתומים:

  • עבור רשויות שמתוכננת בהן פריסה עתידית של פח כתום וכיום יש בהן הסדר של זרמים ייעודיים ללא פח כתום (מיחזוריות, קרטוניות, פחים סגולים לפסולת אריזות זכוכית): תאגיד תמיר יממן את פינוי תכולת המחזוריות עד 1.4.2022. מחודש אפריל ואילך יציב תאגיד תמיר פח כתום בכל מקום בו מוקמה בעבר מיחזורית, ויממן את פינויו.

הפח הכתום ייתן מענה לפסולת אריזות הפלסטיק שאינן בפיקדון.  במקביל, תורחב פריסת הפח הכתום. בהנחה ותאגיד תמיר יחליט להשאיר את פריסת המחזוריות הקיימת ברשות ולא להחליפה לפחים כתומים בשלב הביניים עד לפריסת כלל הרשות ל”כתום”, יממן תאגיד תמיר את הפינוי של תכולת המחזוריות באופן מלא. הפריסה תהיה בתיאום עם הרשות המקומית, ככל שהרשות תרצה בכך.

  • עבור רשויות מקומיות שלא מתוכננת בהן פריסה של פחים כתומים בתקופת הכרה זו בחמש השנים הבאות  (עד 10% ממשקי הבית) ויש בהן מיחזוריות, תאגיד תמיר יממן את פינוי תכולת פסולת האריזות מהמיחזוריות או מכל כלי אצירה אחר (לכל היותר פח כתום בעבור כל מיחזורית) בתיאום עם הרשות המקומית ככל שתרצה בכך.
  • עבור “רשויות כתומות” שבהן פרוס פח כתום, תאגיד תמיר יממן את פינוי התכולה מהמחזוריות במהלך כל חודש דצמבר 2021. החל מינואר 2022 תאגיד תמיר יתגבר את פינוי/ נפח האצירה של הפחים הכתומים, בהתאם לצורך ובהסכמה עם הרשות.

ב.           קיזוז והחזר דמי פיקדון:

החל מיום 1.12.21 לא יבוצע קיזוז מהשיפוי עבור הרשויות המקומיות בגין מכלי משקה קטנים או גדולים בפיקדון שימצאו בפחים הכתומים. מידי רבעון לאחר תאריך זה, תאגיד תמיר ישלח לנציגי הגופים המייצגים את הרשויות המקומיות את נתוני המכלים בפיקדון (הקטנים והגדולים), שהגיעו באמצעות הפחים הכתומים לקווי מיון הפחים הכתומים בתחנות המעבר/מיון.

במהלך חודש יולי 2022 ייפגשו נציגי הגופים המייצגים את הרשויות המקומיות עם תאגיד תמיר על מנת לייצר מנגנון משולב לקיזוז והחזר דמי הפיקדון עבור הרשויות בגין מכלי המשקה בפיקדון. מנגנון זה יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.4.22.  בכל מקרה, יוכלו להחליט נציגי הגופים המייצגים על אי החלת מנגנון כאמור והמשך מדיניות ה”אי-קיזוז” עבור מכלי משקה בפיקדון.

מצ”ב מכתב ההסכמות בנוגע לפינוי המיחזוריות, שעליו חתום אלעד עמיחי, סמנכ”ל בכיר לשלטון מקומי וקהילה במשרד להגנת הסביבהhttps://did.li/kdD5q

פרסמו במגדלור ניוז ותגיעו לעשרות אלפי קוראים וגולשים מכל האזור מידי חודש

השאירו פרטים ונציג האתר יחזור אליכם עם הצעה שמתאימה לכל תקציב >>

הצטרפו אלינו

ארכיון כתבות

אולי יעניין אותך


דילוג לתוכן