שיפורים במערך פינוי האשפה בזכרון יעקב: חיישנים ואמצעים טכנולוגיים נכנסו לשירות

שיפורים במערך פינוי האשפה בזכרון יעקב: חיישנים ואמצעים טכנולוגיים נכנסו לשירות

שיפורים במערך פינוי האשפה בזכרון יעקב: חיישנים ואמצעים טכנולוגיים נכנסו לשירות

אמצעים טכנולוגיים חדישים, חיישנים, מצלמות ומערך בקרה – אלה השיפורים שנכנסו לאחרונה לתחום פינוי האשפה בזכרון יעקב

מאת: שרון לוי, 7.10.19, 11:02

לאחרונה נכנסה חברת “מפעת” לשירות בטיפול פינוי האשפה בזכרון יעקב לאחר שזכתה במכרז פומבי של המועצה לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת גזם.

במכרז שזכתה חברת “מפעת” נכללו דרישות המועצה המקומית למספר מערכות טכנולוגיות שעד כה לא היו במערך פינוי האשפה וצפויות לייעל ולשפר את רמת השירות לתושב.


בין היתר, החברה הזוכה התחייבה להציב מערכות שליטה ובקרה על מערך פינוי האשפה, על חשבונה. כדוגמת: מערכת מסוג RFID לכלל כלי האצירה וחיבורם למודול GIS אשר יאפשר להציג ע”ג מפה את מיקום כלל המשאיות העובדות בפינוי פסולת בברשות בזמן אמת, מיקום כלל מיכלי האצירה ברשות תוך סימונם באופן שונה כך שיהיה ניתן להבדיל בין המיכלים והצגת מידע עבור כל מיכל אצירה כגון: תפוסה באחוזים במכלים מוטמנים, מועד פינוי אחרון, מועד פינוי צפוי, כתובת גיאוגראפית, כתובת RFID ועוד.

כמו כן, החברה התחייבה להתקין על כל אחד מהמשאיות המשרתות את הרשות משדר סלולר לטובת שידור נתוני המיקום ונתוני הפינוי בזמן אמת ללב המערכת וקורא RFID אקטיבי אשר יאפשר זיהוי חד- ערכי של המיכל שהונף ופונה.

על גבי כלל מיכלי האצירה יותקנו תגי RFID פסיביים אשר יקנו למיכל הספציפי כתובת זיהוי חד-ערכית וישמש לזיהוי המיכל במערכת הניהול והבקרה. על מיכלי האצירה המוטמנים יותקנו בנוסף גם גלאי נפח.

נוסף על אמצעים אלו, החברה התחייבה להתקין, על המשאיות החדשות שתגענה בשנת 2020, שלוש מצלמות (קדמית, צד ימין וצד שמאל) לביצוע מעקב אחר משאיות הפינוי.

 

 

 

 

 

באמצעות הטכנולוגיה החדשה והדיווחים הממוחשבים המועצה המקומית תוכל לבצע פעולות בקרה יעילות ומהירות יותר על עבודות הפינוי כאשר כל עלויות הרכישה, התקנה, הטמעה וההדרכה של האמצעים הללו יהיו על חשבון החברה בלבד.

Comments are closed.