על פי החוק, כל תושב בישראל זכאי לעבור מקופה לקופה ובלבד שהיה קודם לכן מבוטח בקופה קודמת לפחות שישה חודשים. בכל שנה יש שישה מועדי מעבר אפשריים.