מכבי

תקופת צינון במכירת דירה שהתקבלה במתנה // מאמר מקצועי מאת עו”ד מוחמד ג’בארין

העברת דירה במתנה היא עניין די שכיח. מה חשוב שתדעו ולאילו הטבות מס אתם זכאים?
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook

הצטרפו אלינו

ארכיון כתבות

תקופת צינון במכירת דירה שהתקבלה במתנה // מאמר מקצועי מאת עו”ד מוחמד ג’בארין

העברת דירה במתנה היא עניין די שכיח. מה חשוב שתדעו ולאילו הטבות מס אתם זכאים?

מגדלור-פיד ♋

מכבי

העברת דירה במתנה בין בני משפחה היא שכיחה ונפוצה. בעת העברת דירה ללא תמורה, הצדדים בהסכם זוכים להטבות מס כגון: פטור ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין ותשלום חלקי ממס הרכישה המלא ככל וחל. יחד עם זאת להעברת דירה במתנה קיימות השלכות לעניין המיסוי בעת מכירת הדירה על ידי מי שקיבל אותה במתנה.

על אדם המבקש לקבל פטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה אצלו במתנה לפי סעיף 62 לחוק לעמוד בתנאי סעיף 49ו למיסוי מקרקעין שלהלן נוסחו:

49ו.   (א)  על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה –

(1)   אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים מיום שנעשה בעלה;

(2)   אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים.

(ב)  מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.

(ג)   לענין סעיף זה –

(1)   יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2)   אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לעניין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

המשמעות היא שבעת מכירת הדירה בידי מקבל המתנה יתקבל פטור ממס שבח בתנאי שהמוכר התגורר בדירה תקופת מינימום של שלוש שנים בהיותו בעל הדירה ותקופת המתנה זו נקראת ,תקופת צינון”. תקופת הצינון מתארכת בשנה נוספת במידה והמוכר לא התגורר בדירה בעצמו ותהיה ארבע שנים מיום קבלת המתנה.

יודגש כי אם מקבל המתנה היה קטין ביום קבלת הדירה במתנה תקופת הצינון לגביו תחל מיום שהגיע לגיל שמונה עשרה.

חרף האמור לעיל, לא כל העברה ללא תמורה מחייבת את מקבל הדירה בתקופת צינון והכל תלוי בסעיף המיסוי בו בחר להשתמש נותן המתנה בעת הענקת המתנה.

נותן המתנה יכול לקבל פטור בעת הענקת המתנה תוך שימוש בסע’ 62 לחוק מיסוי מקרקעין אשר מעניק פטור ממס שבח במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו כהגדרתו בחוק.

בנוסף באפשרות נותן המתנה לקבל פטור ממס שבח על ההעברה במתנה באמצעות שימוש בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין (דירה אשר התקבלה אצל נותן המתנה בירושה ועומדת בתנאי קבלת הפטור).

אפשרות נוספת עומדת לנותן המתנה והיא שימוש בפטור הרגיל לדירת מגורים מזכה לפי סע’ 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

מקבל דירה במתנה שלגביה השתמש נותן המתנה בסעיף 49ב(5) או 49ב(2) לא חייב בתקופת צינון ויחולו עליו הכללים הרגילים במכירת דירת מגורים מזכה.

לסיכום, ניתן ללמוד כי ישנה חשיבות רבה לסדר הפעולות ותכנון המס בהעברת זכות במקרקעין ללא תמורה בין יחיד לקרובו וכי יש לדבר השלכות מיסוי משמעותיות  על העתיד בעת מכירת הזכות שהתקבלה במתנה ולפיכך, ועל מנת ליהנות מהפטורים וההטבות המוקנות לצדדים בהעברה זו, מומלץ לבצע עסקת העברה ללא תמורה בליווי של עורך דין הבקיא בדיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.


עו״ד ג’בארין – משרד עורכי דין ונוטריון, שד’ דוד המלך 520, אור עקיבא. טלפון לתיאום: 054-6171780, 04-6263460 פקס: 04-6100248 או באתר.  


// מדור משפטי בשיתוף עם עו”ד מחמוד ג’אברין (מדור חסות)

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

מגדלור-פיד ♋

דילוג לתוכן