באור עקיבא הוחלט: סנקציות יוטלו על בעלי דוכנים שיוצבו שלא על פי הנהלים בערב יום העצמאות

בעקבות המצב במדינה וקיום אירוע במתכונת מצומצמת – מדגישה העירייה את האזורים המותרים בהצבת דוכנים, ואת הסנקציות בצד הפרת ההנחיות