Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

חוסם פרסומות בנייד שלך מופעל!

גולשים יקרים, התוכן באתר הינו חינמי ומתאפשר בזכות המפרסמים שלנו. אנא כבו את חוסם הפרסומות על מנת להמשיך לקרוא. לא יודעים איך? צרו עימנו קשר בוואטסאפ: wa.me/972586672383

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock

הרגע לו הוא חיכה: זו החלטת בית המשפט שמאפשרת את חזרתו של אדרי לראשות העיר אור עקיבא

ביום שני צפוי יעקב אדרי, ראש עיריית אור עקיבא, לשוב לכיסא ראש העיר לאחר הרחקה של כ-9 חודשים. בית משפט השלום בראשון לציון ביטל את תנאי ההרחקה של אדרי מתפקידו, בהחלטה שפרסם בסוף השבוע -אותה אנו מביאים במלואה. עם זאת, ציין בית המשפט: "אין בה (בהחלטה - מ"נ) כל קביעה או הכשרה נורמטיבית של חזרת המשיב לכהונתו כראש עירייה למרות שהוכנה בעניינו טיוטת כתב אישום חמור. עניין זה יישאר בין המשיב לבין ערכיו ומצפונו, ויעמוד מן הסתם גם לדיון ציבורי"

הרגע לו הוא חיכה: זו החלטת בית המשפט שמאפשרת את חזרתו של אדרי לראשות העיר אור עקיבא

ביום שני צפוי יעקב אדרי, ראש עיריית אור עקיבא, לשוב לכיסא ראש העיר לאחר הרחקה של כ-9 חודשים. בית משפט השלום בראשון לציון ביטל את תנאי ההרחקה של אדרי מתפקידו, בהחלטה שפרסם בסוף השבוע -אותה אנו מביאים במלואה. עם זאת, ציין בית המשפט: "אין בה (בהחלטה - מ"נ) כל קביעה או הכשרה נורמטיבית של חזרת המשיב לכהונתו כראש עירייה למרות שהוכנה בעניינו טיוטת כתב אישום חמור. עניין זה יישאר בין המשיב לבין ערכיו ומצפונו, ויעמוד מן הסתם גם לדיון ציבורי"

שבוע גורלי לראש עיריית אור עקיבא יעקב אדרי: נכון להערב (מוצ”ש, 28.8.2021), טרם הוגש ערר על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון לפיה התנאים המגבילים החלים על אדרי – בראשם הרחקתו מתפקידו כראש עיריית אור עקיבא – יסתיימו ביום שני הקרוב, 30.8.2021. 

המשמעות היא בשלב זה כי אדרי צפוי לשוב לתפקידו ביום שני, אלא אם כן יתרחשו אירועים אחרים אשר עלולים להשפיע על המצב המורכב ממילא, בו אדרי נמצא לפני החלטת הפרקליטות האם להגיש נגדו כתב אישום בגין העבירות בהן נחשד.

כזכור, אדרי נעצר בחודש נובמבר 2020 בפרשייה שטלטלה ועודנה מטלטלת את עיריית אור עקיבא. במסגרת החקירה עלו חשדות כנגד אדרי לביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, גניבה בידי עובד ציבור, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, אלימות, שיבוש מהלכי משפט ועבירות מס.

תנאי הרחקתו של אדרי הוארכו מעת לעת, לתקופות של 45 ימים ועד 75 ימים, התקופה המרבית בה הורחק בין תקופה לתקופה. לפני כשבוע נערך דיון נוסף בבקשת יאח”ה להמשיך את תנאי ההרחקה ב-75 ימים נוספים, אולם בית משפט השלום בראשון לציון פרסם בסוף השבוע את החלטתו והורה על ביטול התנאים המגבילים החלים על אדרי – פרט לתנאי אחד: איסור השתתפות של אדרי בדיוני הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יישובי הברון.

היום בו התפוצצה הפרשה – והחלו המעצרים בעיריית אור עקיבא. צילום: מגדלור ניוז

קראו גם: 
סניגורי יעקב אדרי לבית המשפט: “העיר לא מתפקדת. עובדי עירייה בכירים התפטרו. הסיטואציה חמורה והגיע הזמן לעצור”
זה לא נגמר: יאח”ה מבקשת להרחיק את יעקב אדרי מתפקידו לתקופה נוספת
•  לאזור המיוחד באתר ולכל הכתבות בנושא פרשת המעצרים בעיריית אור עקיבא – הקליקו כאן

אנו מביאים כאן את החלטת בית המשפט כלשונה ובמלואה: 

  1. החלטה זו היא חוליה נוספת בשרשרת ההתדיינות סביב תנאי ההרחקה ואיסור העיסוק החלים על המשיב, ראש עיריית אור עקיבא, כחלק מתנאים שהוטלו עליו אגב שחרורו ממעצר בשל חקירה שמתנהלת נגדו ועניינה חשד לעבירות על טוהר המידות שבוצעו בעת כהונתו.
  2. לאחרונה הארכתי את תנאי השחרור הנ”ל ב- 75 ימים (החלטתי מיום 2.7.2021 , שאושרה בבית המשפט המחוזי ביום 20.7.2021 על ידי כבוד השופט שמואל בורנשטיין במסגרת עמ”י 11387-07-21).
  3. תקופת ההרחקה הצטברה עד כה לתשעה חודשים, ועתה התבקשתי לשוב ולהאריך את תנאי ההרחקה ואיסור העיסוק ב- 75 ימים נוספים.
  4. ההשתלשלות העובדתית והתשתית הנורמטיבית פורטו בהחלטות הקודמות ולא אחזור עליהן. השאלה שבמחלוקת תיבחן על פי הנתונים העובדתיים העדכניים, ובהתאם לשיקולים שציינתי בהחלטה הקודמת ושהתוותה ערכאת הערר.
  5. בדיון שנערך בפניי הוצגו דו”ח סודי עדכני (במ/1) מסמך השלמות חקירה של הפרקליטות (במ/2) וטיוטה מעודכנת של כתב אישום (במ/3). בטיוטה הנוכחית נוספו אישומים חדשים, וכן עובו אישומים שהופיעו בטיוטה הקודמת.
  6. בנקודת הזמן הנוכחית הגעתי לכלל מסקנה כי תש כוחם של תנאי ההרחקה ואין מקום לשוב ולהאריכם. אלה הטעמים המרכזיים לכך:

א. בהחלטתי הקודמת קבעתי שהחשש לשיבוש החקירה לא התפוגג בשלב בו גובשה טיוטת כתב אישום, זאת נוכח השלמות החקירה שהתבקשו, אך הוספתי וקבעתי (בעקבות ההחלטה בערר הראשון, עמ”י 54360-04-21 , ש”אותתה” על כך שזמנם של התנאים המגבילים קצוב) כי לא ניתן יהיה להיעתר ללא גבול לבקשות להארכת התנאים טרם הגשת כתב אישום וכי מצופה מהיחידה החוקרת לתעדף ולבצע את הפעולות החשופות לשיבוש תחילה.

ב. ערכאת הערר הוסיפה וקבעה בהחלטה האחרונה, כי מצופה מהמשיבה להשלים את פעולות החקירה הנדרשות באותו פרק זמן, ואף לשקול מיוזמתה את סוגיית התנאים המגבילים “טרם חלוף תקופת ההארכה שנקבעה” (פסקה 17 להחלטה).

ג מעיון במסמך השלמות החקירה העדכני התרשמתי כי חלקן אינו ניתן לשיבוש על ידי החשוד. פעולות אחרות ניתנות תאורטית לשיבוש (אם כי במידה מוגבלת שכן ככלל החומר הראייתי הקיים “מקובע”, והשלמות החקירה הן פעולות נקודתיות שנגזרות מפעולות קודמות כגון הטחת מסמך פלוני בפני עד שכבר נחקר, או חידוד נקודה עובדתית כלשהי בעדות פלמונית וכיו”ב). מכל מקום, וזה העיקר, גם אם ישנה אפשרות קלושה לשיבוש החקירה, לא שוכנעתי שבשלב מתקדם כל כך של ההליך דווקא הרחקתו הפיזית של המשיב מן העיריה תמנע זאת. דהיינו, נראה כי נחלש הקשר הרציונלי (ההכרחי על פי דין) בין תנאי השחרור – הרחקת המשיב מתפקידו ומקום עבודתו, לבין עילת המעצר – מניעת שיבוש חקירה.

ד. אמנם כל מקרה נדון לגופו, אך לא ניתן להתעלם מכך שתנאי ההרחקה ואיסור העיסוק החלים על המשיב הצטברו לתקופה תקדימית באורכה בהשוואה למקרים דומים, על המשתמע מכך לגבי הפגיעה הנמשכת בפרנסתו ובחופש העיסוק שלו כנבחר ציבור שעודו מוחזק – על אף החשדות הכבדים נגדו – כחף מפשע.

  1. בשולי הדברים אציין את המובן מאליו: החלטתי מצומצמת לקביעה שדיני המעצרים אינם מחייבים עוד את הרחקתו של המשיב מעיסוקו וממקום עבודתו. אין בה כל קביעה או הכשרה נורמטיבית של חזרת המשיב לכהונתו כראש עירייה למרות שהוכנה בעניינו טיוטת כתב אישום חמור. עניין זה יישאר בין המשיב לבין ערכיו ומצפונו, ויעמוד מן הסתם גם לדיון ציבורי.
  2. אשר על כן, הבקשה להארכת תנאי השחרור נדחית בעיקרה, פרט לכך שייאסר על המשיב להשתתף בדיוני הוועדה המרחבית לתכנון ובניה יישובי הברון.
  3. התנאים יעמדו בעינם עד ליום 30.8.21 בשעה 14:00, כדי לאפשר למבקשת להשיג על ההחלטה בפני ערכאת הערר אם תחפוץ בכך.
  4. החומר שהועמד לעיוני יוחזר למבקשת בתיאום עם מזכירות בית המשפט.

עורכי הדין טל שפירא וסתיו שורצברג, סניגוריו של אדרי מסרו כי הם “מברכים על החלטת בית המשפט לפיה ראש העיר ישוב לתפקידו. מר אדרי הקדיש את חייו לשירות הציבורי, והוא ימשיך לפעול למענו, כאשר לנגד עיניו טובתם של תושבי אור עקיבא, והיא בלבד”.

מה אתם חושבים?

עקוב
Notify of
guest
0 .
Inline Feedbacks
View all comments
—————————————————-
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ של מגדלור ניוזר:
מגדלור ניוז אונליין – כל החדשות מכל האזור • חמ”ל – הודעות חירום מידיות • חדרה- חדשות חדרה • אור עקיבא – חדשות אור עקיבא • פרדס חנה-כרכור –חדשות פרדס חנה-כרכור •  בנימינה-גבעת עדה – חדשות בנימינה-גבעת עדה  • זכרון יעקב – חדשות זכרון יעקב •חריש – חדשות חריש • חוף הכרמל – חדשות חוף הכרמל •מנשה – חדשות מנשה • עמק חפר – חדשות עמק חפר
לכל הקבוצות של רשת מגדלור ניוזר – הקליקו
—————————————————-

במשך למעלה מ-13 שנים אנחנו מסקרים חדשות אזוריות!

האתר מגדלור ניוז הוא אתר חדשותי העובד ממש כמו ynet אך במתכונת אזורית. אנו מסקרים במהלך היום את כל המתרחש בערים וביישובים:

חדרה, פרדס חנה-כרכור, אור עקיבא, בנימינה-גבעת עדה, קיסריה, זכרון יעקב, ישובי חוף כרמל, עמק חפר, מנשה, אלונה, חריש ועוד.

במשך למעלה מ-13 שנים אנחנו מסקרים חדשות אזוריות!

האתר מגדלור ניוז הוא אתר חדשותי העובד ממש כמו ynet אך במתכונת אזורית. אנו מסקרים במהלך היום את כל המתרחש בערים וביישובים:

חדרה, פרדס חנה-כרכור, אור עקיבא, בנימינה-גבעת עדה, קיסריה, זכרון יעקב, ישובי חוף כרמל, עמק חפר, מנשה, אלונה, חריש ועוד.

דילוג לתוכן